Category Archives: Jalan-jalan

Pencok Hiris

Pencok Hiris

Dua pekan lalu mendapat telpon dari teman lama sewaktu berkelana di Jakarta. Teman yang secara kebetulan berasal dari kawasan yang sama alias tetangga kampung.  Dia mengundang untuk hadir pada hajatan sunatan anaknya. Dan alhamdulillah bisa menyempatkan hadir pada waktunya, tepatnya satu minggu yang lalu.

Nyingkur dilembur Batur

Nyingkur dilembur Batur

Botram, nyingkur sadudulur dilembur batur nu aya diluhur gunung. Botram? Asana mah lain botram da teu mekel nanaon salain beuteung kosong :-D Naha bet nyingkur? Kulantaran eta lembur ayana memang nyingcet ti dayeuh (LOL)

Ieu carita kalakonan sababaraha waktu katukang. Sim kuring, maseko sakulawargi, Chau, Elung, Soleh, Akber. Dimimitian ku kahayang hate ngumpul ngariung jeung dulur-dulur nu biasa baheula kalakonan sanajan lain ditempat nu nyingkur dilembur batur siga waktu mangkukna, katambah-tambah ku kasono kadaharan nu biasa aya dipilemburan, ngebulna sangu nu haneut, seungitna beuleum asin Peda, melenghirna sambel tarasi nu digoreng, empukna pais lauk emas, segerna lalaban kaasup bauna peuteuy nu geus kakoncara kamana-mana (LOL) Hanjalkalna mung teu aya sayuran, teu ninggali hideungna hampas kecap, teu nyampakna sop buntut nu haneut (doh)

Nyukcrug Gunung Neang Tampian

Nyukcrug Gunung Neang Tampian

Nyukcrug Gunung Neang Tampian! Ngan saukur carita si Bolang neangan tempat pareureuhan, keur mengparkeu sumpekna kahirupan di kota :-D Teu pira nyatana mah, mung saukur ngajugjug hiji pilumburan nu sabudeureunana dikurilingan ku kebon enteh. Salaina ti kebon enteh eta oge eta tempat teh aya dihandapeun gunung nu masih keneh pinuh ku hejona tatangkalan. Kusabab kitu, pangaruhna hawa nu aya masih keneh seger. Pantesan wae jadi pangjugjugan nu lian oge da kusabab hawana eta masih keneh karasa nyecepna.

Nyukcrug Gunung Neang Tampian Nyukcrug Gunung Neang Tampian Nyukcrug Gunung Neang Tampian

Oleh-oleh ti Sumedang

Oleh-oleh

Tahu Sumedang, salah sahiji katuangan ciri khas ti daerah Sumedang nu tos kakoncara dikampung tur dikota, sapertos badminton waenya hehe… Sasih-sasih kapengker keleresan sim kuring nincak deui daerah Sumeang, biasa upami nuju aya kererepet mah sok emut kulantaran sepuh mah ayeuna linggihna diditu :-D

Saur beja (duka ti saha-saha na mah, tapi sanes panginten beja ti jurig mah) :-D , carita asal muasalna tahu Sumedang teh kawitna ti karajinan kulawarga Ongkino, nu ngarintis ide asalna kanggo ngadamel Tou Fu (dari basa Tionghoa nu hartosna sami) nu lami-lami robih nami janten “Tahu”. Tahun ka tahun, Ongkino sareng bojona nu dipika deudeuh teras mayunan usahana dugi ka tahun 1917 putra samata wayangna (Ong Bung Keng) nyusul ka tanah Sumedang. Saterasna Bung Keng neraskeun usaha sepuhna dugi ka sepuhna milih balih deui ka lemah cai tanah kalahiranna nyaeta di Hokkian, Republik Rakyat Cina. Ong Bung Keng, putra tunggal Ongkino, neraskeun usaha warisan eta dugi tuntung hirupna dina yuswa 92 tahun. Tah tidinya carita ngenaan nu ngarintis ngadamel tahu Sumedang teh.