Tag Archives: Batur

Nyingkur dilembur Batur

Nyingkur dilembur Batur

Botram, nyingkur sadudulur dilembur batur nu aya diluhur gunung. Botram? Asana mah lain botram da teu mekel nanaon salain beuteung kosong :-D Naha bet nyingkur? Kulantaran eta lembur ayana memang nyingcet ti dayeuh (LOL)

Ieu carita kalakonan sababaraha waktu katukang. Sim kuring, maseko sakulawargi, Chau, Elung, Soleh, Akber. Dimimitian ku kahayang hate ngumpul ngariung jeung dulur-dulur nu biasa baheula kalakonan sanajan lain ditempat nu nyingkur dilembur batur siga waktu mangkukna, katambah-tambah ku kasono kadaharan nu biasa aya dipilemburan, ngebulna sangu nu haneut, seungitna beuleum asin Peda, melenghirna sambel tarasi nu digoreng, empukna pais lauk emas, segerna lalaban kaasup bauna peuteuy nu geus kakoncara kamana-mana (LOL) Hanjalkalna mung teu aya sayuran, teu ninggali hideungna hampas kecap, teu nyampakna sop buntut nu haneut (doh)