Tag Archives: Parahyangan

Cireumis

Cireumis

Masih keneh aya nu nyalangkrung, cireumis kamari.
Nu tembong na pucuk eurih, tapak ibun janari.
Masih keneh aya nu can leungit, asih anu mulih.
Remen kaseuit-seuit, na pucuk ati.
Naha ieu hate, hese rek patebih.
Moal benang rek kasilih, najan aya gagantina.
Lain rek ngabeda-beda, tapi dalah anu ngungkit.
Nu tembong ngan ukur nu indit.
Lami mulih dipundut Yang Widi.
Ukur kari tutunggul, ubar tilam kaeling.
Ukur jajap pangdu’a, mugi aya pangampura gusti.

Jalan Braga Bandung

Jalan Braga Bandung

Jalan Braga – Hetty Koes Endang

Jalan Braga jalan intelek
Tidak boleh masuk keretek
Becak roda bemo honda jalana muter
Ber datang ti kaler har kaburu lieur

Jampe-Jampe Harupat

Hariring tengah peuting mun budak nyaring
Lumayan keur mepees sora nu ngajelenging  :-D

Jampe-Jampe Harupat

Jampe-jampe harupat
Geura gede geura lumpat
Sing jauh tina maksiat anaking
Ngarah salamet akherat

Jampe-jampe harupat
Geura gede geura lumpat
Susah senang omat sholat anaking
Beunghar kade poho zakat