Tag Archives: Bah Dadeng

Cireumis

Cireumis

Masih keneh aya nu nyalangkrung, cireumis kamari.
Nu tembong na pucuk eurih, tapak ibun janari.
Masih keneh aya nu can leungit, asih anu mulih.
Remen kaseuit-seuit, na pucuk ati.
Naha ieu hate, hese rek patebih.
Moal benang rek kasilih, najan aya gagantina.
Lain rek ngabeda-beda, tapi dalah anu ngungkit.
Nu tembong ngan ukur nu indit.
Lami mulih dipundut Yang Widi.
Ukur kari tutunggul, ubar tilam kaeling.
Ukur jajap pangdu’a, mugi aya pangampura gusti.