Uteuk jeung Otak

Otak teh diteundeun dimana atuh, nepi teu ka uteukan kitu? Dua kecap eta (uteuk jeung otak) salaresna aya kakaitanna, malahan saleresna mah nyaeta-eta keneh hartosna.

kecap-kecap eta teh biasana norojol kitu wae, biasa mucunghulna mun suasana urang keur gamblang, teu tiasa ngawujudkeun pamadegan urang sateuacanna kanggo ngaimbangan kaayaan nu dipiharep kunu lianna. Hal eta teh biasana malah ngajantenkeun kalinglung ka urangna tur nambah kabingung, duh eta pisan nu nuju kasorang di wanci kiwari ku sim kuring teh . Kumargi kitu, ieu seratan teh cekap sakieu heula, mung sakadar ngeusi wae ieu blog da makna na mah jelas teu aya kekekek. Cag ah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *