Category Archives: Kahirupan

Uteuk jeung Otak

Otak teh diteundeun dimana atuh, nepi teu ka uteukan kitu? Dua kecap eta (uteuk jeung otak) salaresna aya kakaitanna, malahan saleresna mah nyaeta-eta keneh hartosna.

Kabagjaan Nu Taya Tedeng Aling-aling

KabagjaanKabagjaan! Kacida bagjana eta kalimat nu pantes kanggo negeskeun tadi sonten nu tos kalangkungan. Teu ngareka-reka sakedik-kedik acan, Alhamdulillah sadayana ngagambarkeun hate nu pinuh kabungah alias kabagjaan dumeh tadi sonten abdi tiasa pendak sareng wargi-wargi boh nu tos kantos patepang anatapi nu leres-leres sateuacanna teu acan patepang.

Mimitran Deui

Mimitran teh naonnya heu.. rada emut-emut hilap yeuh, ah sigana mah sami sareng ngamimitian.

Tos opat dinten abdi mondok moek dinu poek heu… pikaserieun pisan ieu lengkah indung suku teh nya, tapi hate mah ngrasa yakin ieu aya faedah nu bakal kasorang dina sagala pangharepan nu di seja, amiin.

Ngenaan Raraosan Dunya Tereh Kiamat

Raraosan Dunya Tereh KiamatRaraosan Dunya Tereh Kiamat! Kacida bagjana mung urang ayeuna tos kagungan bekel kanggo di akherat, tapi mun sabalikna cilaka jadina. Saparantos maca seratan sunda blog asa teu pararuguh antara raga atawa jasad jeung nyawana sim abdi ieu. Lain pedah ku ngalakukeun nu teu pararuguh oge, mung asana teh masih seueur pisan kakirangan bekel sim abdi kanggo di alam baka nu pastina dipayunan.