Category Archives: Kahirupan

Uteuk jeung Otak

Otak teh diteundeun dimana atuh, nepi teu ka uteukan kitu? Dua kecap eta (uteuk jeung otak) salaresna aya kakaitanna, malahan saleresna mah nyaeta-eta keneh hartosna.

kecap-kecap eta teh biasana norojol kitu wae, biasa mucunghulna mun suasana urang keur gamblang, teu tiasa ngawujudkeun pamadegan urang sateuacanna kanggo ngaimbangan kaayaan nu dipiharep kunu lianna. Hal eta teh biasana malah ngajantenkeun kalinglung ka urangna tur nambah kabingung, duh eta pisan nu nuju kasorang di wanci kiwari ku sim kuring teh :-D . Kumargi kitu, ieu seratan teh cekap sakieu heula, mung sakadar ngeusi wae ieu blog da makna na mah jelas teu aya kekekek. Cag ah.

Kabagjaan Nu Taya Tedeng Aling-aling

Kabagjaan

Kacida bagjana eta kalimat nu pantes kanggo negeskeun tadi sonten nu tos kalangkungan. Teu ngareka-reka sakedik-kedik acan, Alhamdulillah sadayana ngagambarkeun hate nu pinuh kabungah alias kabagjaan dumeh tadi sonten abdi tiasa pendak sareng wargi-wargi boh nu tos kantos patepang anatapi nu leres-leres sateuacanna teu acan patepang.

Abdi sarengrengan tadi ngaraos kacida pisan bingahna kumargi aya hiji wargi kersa breh-brehan dina ngabagi rizkina kanggo buka saum dinten tadi. Sadaya nu kempel tadi tiasa diyakinkeun teu aya sajalmi oge nu ngaraos nyesel komo deu dugikeun ka sumutut tur jamedud mah ku kameumeut atanapi kadeudeuh hiji wargi eta, anjeuna sakedik ge teu gaduh sifat ngepel kana banda, kayungyun pisan keur mah geulis camperenik, jangkung lenjang, ah pokonamah carogena pasti kacida bagjana ngengingkeunnana. Kayungyun, someah, komo mun tos imut ngagelenyu katinggal pisan kasomeahannana. :-D

Mimitran Deui

Mimitran!

Mimitran teh naonnya heu.. rada emut-emut hilap yeuh, ah sigana mah sami sareng ngamimitian.

Tos opat dinten abdi mondok moek dinu poek heu… pikaserieun pisan ieu lengkah indung suku teh nya, tapi hate mah ngrasa yakin ieu aya faedah nu bakal kasorang dina sagala pangharepan nu di seja, amiin.

Seratan ieu memang sajedik oge teu aya naonya istilahna? maksukna teu aya makna nu di candak didieu mung sakadar ngesi postingan nu tos lami teu di lebetan.

Ngarujuk ka mimitran ieu carita hirup ngalalana mere beja ka balarea, heu.. siga nu sok aya ni ninggal wae nya (ah teu nanaon ambon sorangan wae lah hik…), yen sim kuring ayeuna mayunan kahirupan anyar dina rangka ngalalana keneh. Anyarna eta ngan khusus dina lembur nu di tincak, lain anyar dina nu sanesna. Lengkah ieu pinuh pisan ku pangharepan susugan dina babak ieu mah manggih kawalagrian, amiin. Sakitu carita sim kuring nu kasebatna nuju rungsing pusing tapi masih tiasa keneh nyengir heu.. cag ah permios.

Ngenaan Raraosan Dunya Tereh Kiamat

Ngenaan Raraosan

Kacida bagjana mung urang ayeuna tos kagungan bekel kanggo di akherat, tapi mun sabalikna cilaka jadina. Saparantos maca seratan sunda blog asa teu pararuguh antara raga atawa jasad jeung nyawana sim abdi ieu. Lain pedah ku ngalakukeun nu teu pararuguh oge, mung asana teh masih seueur pisan kakirangan bekel sim abdi kanggo di alam baka nu pastina dipayunan.

Seratan eta blog asa leres-leres pisan ngenaan kana manah, da memang karaos – katinggalna ku abdi mah eta seratan kagungan hartos sareng manfaat tur faedah nu sae pisan. Kieu seratannana (punten abdi nyalutak kumargi teu nyuhunkeun ijin nyomot ieu seratan sateuacanna, kanggo nambihan wacana ieu blog mugi-mugi tiasa ngareuah-reuah blog nganggo basa sunda he…):