Tag Archives: Raraosan

Ngenaan Raraosan Dunya Tereh Kiamat

Ngenaan Raraosan

Kacida bagjana mung urang ayeuna tos kagungan bekel kanggo di akherat, tapi mun sabalikna cilaka jadina. Saparantos maca seratan sunda blog asa teu pararuguh antara raga atawa jasad jeung nyawana sim abdi ieu. Lain pedah ku ngalakukeun nu teu pararuguh oge, mung asana teh masih seueur pisan kakirangan bekel sim abdi kanggo di alam baka nu pastina dipayunan.

Seratan eta blog asa leres-leres pisan ngenaan kana manah, da memang karaos – katinggalna ku abdi mah eta seratan kagungan hartos sareng manfaat tur faedah nu sae pisan. Kieu seratannana (punten abdi nyalutak kumargi teu nyuhunkeun ijin nyomot ieu seratan sateuacanna, kanggo nambihan wacana ieu blog mugi-mugi tiasa ngareuah-reuah blog nganggo basa sunda he…):