Unjuk Rasa Saking Hate Nu Teu Merenah

Ngunjukeun rasa (Unjuk Rasa) nu teu merenah atawa kabagjaan ka nu lian, sakapeung asa berat ngedalkeunnana. Rasa bagja atawa kabungah mun dibeja-beja kanu sejen sieun disangka adigung-adiguna. Tapi lain hal na jeung hate nu teu merenah, boh akibat paningkah deungeun-deungeun atawa paripolah sorangan. Cag ah… tong nyarioskeun masalah hate ka nu lain, mendingan nyaritakeun hal nu aya pakuat-kait jeung kaayaan jaman ayeuna, hampura mun seueur nu teu ngartos ku ieu babasan jeung paribasa he…

Unjuk rasa! Sempat beberapa waktu yang lalu melihatberita di televisi mengenai unjuk rasa, ada yang melemparkan batu dan benda lainnya untuk merusak bangunan dll. Rasanya jadi ingin mengulas juga walaupun hanya sebatas pendapat pribadi yang awam.

Saterasna supados gampil ngartosna tiasa di uningaan didieu.

Ngawanohkeun Diri

Ngawanohkeun DiriNepangkeun sim kuring bade ngiring ngareureuah dunia online ieu, mugi-mugi janten ngaramekeun dunia blog hehe… Kahoyong sim kuring kitu tah. Ongkohna hayang ngaramekeun tapi kunaonnya? Naha bet lebeng keneh kana naon wae ni bisa di lebetkeun dina ieu blog hikhik… Teu aya ka isin ieu mah, untung bari meungpeun heuheu… Tos heula ah ngamimitian nulisna, bade ngawang-ngawang heula milarian bahan nu kinten-kintena sae diseratkeun didieu… Mugi-mugi kapayunna aya nu kersa rurumpaheun ka saung butut abdi ieu. Permios.

Ngawanohkeun Diri!