Mimitran Deui

Mimitran!

Mimitran teh naonnya heu.. rada emut-emut hilap yeuh, ah sigana mah sami sareng ngamimitian.

Tos opat dinten abdi mondok moek dinu poek heu… pikaserieun pisan ieu lengkah indung suku teh nya, tapi hate mah ngrasa yakin ieu aya faedah nu bakal kasorang dina sagala pangharepan nu di seja, amiin.

Seratan ieu memang sajedik oge teu aya naonya istilahna? maksukna teu aya makna nu di candak didieu mung sakadar ngesi postingan nu tos lami teu di lebetan.

Ngarujuk ka mimitran ieu carita hirup ngalalana mere beja ka balarea, heu.. siga nu sok aya ni ninggal wae nya (ah teu nanaon ambon sorangan wae lah hik…), yen sim kuring ayeuna mayunan kahirupan anyar dina rangka ngalalana keneh. Anyarna eta ngan khusus dina lembur nu di tincak, lain anyar dina nu sanesna. Lengkah ieu pinuh pisan ku pangharepan susugan dina babak ieu mah manggih kawalagrian, amiin. Sakitu carita sim kuring nu kasebatna nuju rungsing pusing tapi masih tiasa keneh nyengir heu.. cag ah permios.

Nasib Ujang, Jalma Leutik Nu Asa Kapeuncit

Nasib Ujang

Caritana si Ujang teh ngalalakon alias nyaba ka kota metropolitan. Mung mawa bekel elmu saayana tan harta jeung banda salain ti kajujuran pamolahna.

Hiji wanci nu mustari, satepina di dayeuh eta kajaiban ngadatangan dirina. Si Ujang teu pisan nepi kaluntang-lantung sisi jalan kusabab langsung manggih pagawean nu kacida ngabangjakeunnana. Ti harita Ujang teh soson-soson nyanghareupan eta pagawean nu aya.

Sangeus sabaraha waktu di lakonan, hiji mangsa Ujang teh boga niat hayang boga usaha sorang. Tina ku rikrikna kukumpul modal salila digawe akhirnya jadi kanyataan eta kahayang. Alhasil Ujang teh boga usaha.

Usaha ujang kasebut manggih jalan nu lancar. Tapi kalancaran eta teu kungsi lila manggih panghalang ku ayana sababaraha jalma nu teu tanggung jawab, akibatnya nya kapaksa Ujang teh kudu nanggung resikona. Cek cek cek ….. sakitu badagna eta nu di tipu kanu lian teh. Ujang mung bisa ngerutkekeun tarang da teu walakaya.

Ngenaan Raraosan Dunya Tereh Kiamat

Ngenaan Raraosan

Kacida bagjana mung urang ayeuna tos kagungan bekel kanggo di akherat, tapi mun sabalikna cilaka jadina. Saparantos maca seratan sunda blog asa teu pararuguh antara raga atawa jasad jeung nyawana sim abdi ieu. Lain pedah ku ngalakukeun nu teu pararuguh oge, mung asana teh masih seueur pisan kakirangan bekel sim abdi kanggo di alam baka nu pastina dipayunan.

Seratan eta blog asa leres-leres pisan ngenaan kana manah, da memang karaos – katinggalna ku abdi mah eta seratan kagungan hartos sareng manfaat tur faedah nu sae pisan. Kieu seratannana (punten abdi nyalutak kumargi teu nyuhunkeun ijin nyomot ieu seratan sateuacanna, kanggo nambihan wacana ieu blog mugi-mugi tiasa ngareuah-reuah blog nganggo basa sunda he…):

Neraskeun Hanca Kamari

Neraskeun hanca!

Neraskeun hanca!

Carita Jalan-jalan ka Kakawah Putih! Nu kirang nyenengkeun di daerah eta nyaeta bau belerang nu kanggo sapalih jalmi mah tiasa ngakibatkeun batuk-batuk kusabab ngangseu bauna, bahkan teu tebih ti tempat wisata kawah putih aya guha damelan nu jerona 5 meter teras saurna oge kapungkurna pernah dijantenkeun salaku tambang belerang. Mun kaleresan ngalangkungan eta guha pasti bakalan ngangseu bau belerang nu nyengat pisan, kumargi kandungan belerangna kasebat tinggi, di jaman baheula (kapungkur) sempet diwangun pabrik belerang nu namina Zwavel Ontgining Kawah Putih.

Ayana Kawah putih eta akibat bituna Gunung Patuha nu kajadianna di abad ka 10 – 12. Salain kawah putih oge aya kawah lainna nyaeta Kawah Saat. Diditu aya kios-kios nu ngical rupa-rupa cinderamata nu tiasa dijantenkeun oleh-oleh. Salain eta oge seueur padagang nu ngical buah khas Ciwidey, tos teu bireuk deui yaeta Strawberry tea.