Undak-Usuk Basa Sunda

Undak-Usuk Basa Sunda

Belajar Basa Sunda, Undak-Usuk Basa Sunda.

Oleh-oleh ti Sumedang

Tahu SumedangTahu Sumedang, salah sahiji oleh-oleh katuangan ciri khas ti daerah Sumedang nu tos kakoncara dikampung tur dikota, sapertos badminton waenya hehe… Sasih-sasih kapengker keleresan sim kuring nincak deui daerah Sumedang, biasa upami nuju aya kererepet mah sok emut kulantaran sepuh mah ayeuna linggihna diditu 😀

Uteuk jeung Otak

Otak teh diteundeun dimana atuh, nepi teu ka uteukan kitu? Dua kecap eta (uteuk jeung otak) salaresna aya kakaitanna, malahan saleresna mah nyaeta-eta keneh hartosna.

Kabagjaan Nu Taya Tedeng Aling-aling

KabagjaanKabagjaan! Kacida bagjana eta kalimat nu pantes kanggo negeskeun tadi sonten nu tos kalangkungan. Teu ngareka-reka sakedik-kedik acan, Alhamdulillah sadayana ngagambarkeun hate nu pinuh kabungah alias kabagjaan dumeh tadi sonten abdi tiasa pendak sareng wargi-wargi boh nu tos kantos patepang anatapi nu leres-leres sateuacanna teu acan patepang.