Undak-Usuk Basa Sunda

Undak-Usuk Basa Sunda

Belajar Basa Sunda, Undak-Usuk Basa Sunda.

Oleh-oleh ti Sumedang

Oleh-oleh

Tahu Sumedang, salah sahiji katuangan ciri khas ti daerah Sumedang nu tos kakoncara dikampung tur dikota, sapertos badminton waenya hehe… Sasih-sasih kapengker keleresan sim kuring nincak deui daerah Sumeang, biasa upami nuju aya kererepet mah sok emut kulantaran sepuh mah ayeuna linggihna diditu :-D

Saur beja (duka ti saha-saha na mah, tapi sanes panginten beja ti jurig mah) :-D , carita asal muasalna tahu Sumedang teh kawitna ti karajinan kulawarga Ongkino, nu ngarintis ide asalna kanggo ngadamel Tou Fu (dari basa Tionghoa nu hartosna sami) nu lami-lami robih nami janten “Tahu”. Tahun ka tahun, Ongkino sareng bojona nu dipika deudeuh teras mayunan usahana dugi ka tahun 1917 putra samata wayangna (Ong Bung Keng) nyusul ka tanah Sumedang. Saterasna Bung Keng neraskeun usaha sepuhna dugi ka sepuhna milih balih deui ka lemah cai tanah kalahiranna nyaeta di Hokkian, Republik Rakyat Cina. Ong Bung Keng, putra tunggal Ongkino, neraskeun usaha warisan eta dugi tuntung hirupna dina yuswa 92 tahun. Tah tidinya carita ngenaan nu ngarintis ngadamel tahu Sumedang teh.

Uteuk jeung Otak

Otak teh diteundeun dimana atuh, nepi teu ka uteukan kitu? Dua kecap eta (uteuk jeung otak) salaresna aya kakaitanna, malahan saleresna mah nyaeta-eta keneh hartosna.

kecap-kecap eta teh biasana norojol kitu wae, biasa mucunghulna mun suasana urang keur gamblang, teu tiasa ngawujudkeun pamadegan urang sateuacanna kanggo ngaimbangan kaayaan nu dipiharep kunu lianna. Hal eta teh biasana malah ngajantenkeun kalinglung ka urangna tur nambah kabingung, duh eta pisan nu nuju kasorang di wanci kiwari ku sim kuring teh :-D . Kumargi kitu, ieu seratan teh cekap sakieu heula, mung sakadar ngeusi wae ieu blog da makna na mah jelas teu aya kekekek. Cag ah.

Kabagjaan Nu Taya Tedeng Aling-aling

Kabagjaan

Kacida bagjana eta kalimat nu pantes kanggo negeskeun tadi sonten nu tos kalangkungan. Teu ngareka-reka sakedik-kedik acan, Alhamdulillah sadayana ngagambarkeun hate nu pinuh kabungah alias kabagjaan dumeh tadi sonten abdi tiasa pendak sareng wargi-wargi boh nu tos kantos patepang anatapi nu leres-leres sateuacanna teu acan patepang.

Abdi sarengrengan tadi ngaraos kacida pisan bingahna kumargi aya hiji wargi kersa breh-brehan dina ngabagi rizkina kanggo buka saum dinten tadi. Sadaya nu kempel tadi tiasa diyakinkeun teu aya sajalmi oge nu ngaraos nyesel komo deu dugikeun ka sumutut tur jamedud mah ku kameumeut atanapi kadeudeuh hiji wargi eta, anjeuna sakedik ge teu gaduh sifat ngepel kana banda, kayungyun pisan keur mah geulis camperenik, jangkung lenjang, ah pokonamah carogena pasti kacida bagjana ngengingkeunnana. Kayungyun, someah, komo mun tos imut ngagelenyu katinggal pisan kasomeahannana. :-D